Trondheimitt

Trondheimitt, bergart, en lys kvartsdioritt som er utbredt i Kaledonske fjellkjede i Norge. Brytes som prydstein flere steder (Sogn, Støren og Tolga), ofte under betegnelsen hvit granitt.
Trondheimitt er brukt på den ene veggen og skvalpesonen mot vest i Den Norske Opera & Ballett og på Grand Hotell i Oslo.
Kvartsdioritt (porfyritt) er en magmatisk bergart, en dypbergart. Den er en dioritt med særlig høyt innhold av kvarts, foruten feltspat (hovedsakelig anortitt) og litt biotitt.
Bergarten er valgt til fylkesstein for Sør-Trøndelag under navnet «Trondheimitt», også brukt er også navneformen «Trondheimitt».
Trondheimitten fra Støren er finkornet og nesten helt hvit. Bergarten består av hvit albitt, lys grålig, glassaktig kvarts og små svarte flak av biotitt. I motsetning til Trondheimitten i 1970-talls tilbygget til Grand hotell, har denne ingen synlig foliasjon. Den har en lysere farge enn Trondheimitten fra Tolga i Oslo Konserthus.
Bergarten blir ofte (noe feilaktig) betegnet som "Størengranitt" eller "hvit granitt".
Tolgagranitten er egentlig en Trondheimitt, dvs. en intrusiv, magmatisk bergart som består av albitt, kvarts og biotitt. Dette er en bergartstype som  er karakterisktisk for plategrenser der oceanisk lithosfære subduseres under en kontinentalmargin. Trondheimitt ble først beskrevet fra de norske Kaledonidene, og Tolgagranitten er et godt eksempel. Dette viser at Tolgagranitten inneholder en god del mørke mineraler (hovedsakelig biotitt), men bergarten virker svært lys, nesten hvit. Overflaten er meget resistent mot forvitring. Trondheimitt ble diskutert som alternativ fasadekledning for det nye operabygget i Oslo, men ble forkastet til fordel for hvit marmor fra Carrara, Italia.