Thulitt

Thulitt, også kalt "rosalin", er en opak (opakmineral = ugjennomtrengelige for lys) og massiv mangan-holdig variant av mineralet zoisitt, som hører til epidot-familien, en relativt vanlig mineralgruppe.

Mineralet ble første gang beskrevet på begynnelsen av 1800-tallet fra en forekomst på Sauland i Telemark. Det ble navngitt av svensken A.G. Ekeberg etter Ultima Thule som var grekernes navn på den nordligste del eller det ytterste av den bebodde verden i gresk mytologi. Mange mener og har ment at dette tilsvarer dagens Norge eller Grønland.

Kjemisk sett er thulitt nesten helt lik zoisitt, men inneholder i tillegg mangan (Mn). I thulitt erstatter mangan (Mn) inntil 2% kalsium (Ca). Det er manganet som gir thulitten den rosa fargen, og fargestyrken varierer med mengden mangan i mineralet.

Foruten den grå/grønne/brune zoisitten har thulitten flere nære slektninger, med varianter i både krystallform og mineralkjemi. Både zoisitt og thulitt har rombisk krystallform, mens de øvrige som er nevnt nedenfor har monokline krystaller.

Forekomster av thulitt

Foruten i Sauland i Telemark hvor den først ble beskrevet, fins thulitt flere steder i Norge. Den er spesielt godt kjent fra Hindrumseter i Leksvik i Nord-Trøndelag og Lia i Lom i Gudbrandsdalen, samt at en stor forekomst ble funnet i Lierne i Nord-Trøndelag for ikke så lenge siden. Norsk thulitt brukt som smykkestein kommer vanligvis fra Lom, men pene smykkesteiner kommer også fra Leksvik. Det finnes også minst 50 andre forekomster av thulitt i Norge. Thulitt finnes også noen andre steder i verden. Thulitt er Nord-Trøndelags fylkesstein.

Den driftige handelsmann Torgeir T. Garmo fra Lom begynte å markedsføre thulitt som Norges nasjonalstein i et radiokåseri på Nitimen i 1982. Det var aldri noen offisiell kåring med bred oppslutning, som det var da larvikitt ble kåret til Norges nasjonalbergart i 2008, men markedsføringen var vellykket, for selv i Encyclopædia Britannica står thulitt oppført som "the national stone of Norway". Les mer om dette påfunnet.

Thulitten fra Lom har også en av hovedrollene i sangen "Tulitten og ditten". Teksten er skrevet av forfatteren Geirr Lystrup og den er tonsatt av folkemusikeren Hege Rimestad. Sangen finnes på albumet "Fly som en stein", som vant Spellemannsprisen for beste barneplate i 2003.

Thulitt er en manganrik rødrosa variant av mineralet zoisitt. Typelokaliteten ligger mellom gårdene Kleppen og Øvstebø i Sauland, Hjartdal, Telemark, der den ble oppdaget for nesten 200 år siden. Steinen fikk navnet sitt fra svensken A.G. Ekeberg etter Ultima Thule som var ansett som den ytterste del av den bebodde verden, og som flere på den tiden, og også i dag mener kan refererte til det vi i dag kaller Norge. Det er også forekomster av Thulitt i Leksvik og i Lierne i Nord-Trøndelag.

Thulitt har på grunn av navn, norske særegenhet og ikke minst Torgeir T. Garmo i Lom, uoffisielt blitt blitt kåret til «Norges nasjonalstein». Selve kåringen har aldri hatt en bred forankring slik som kåringen av Norges nasjonalbergart, men har likevel møtt aksept blant mange og står til og med oppført i Encyclopædia Britannica som «the national stone of Norway».