Røykkvarts
 

Røykkvarts er en gjennomsiktig eller halvtransparent gulbrun eller grå til nesten svart variant av kvarts. Røykkvarts er et hardt, skinnende mineral bestående av silisium dioksid i krystallform, som er til stede i de fleste bergarter – spesielt sandstein og granitt. Gul sand er ofte kvarts med jernoksid urenheter. Røykkvarts har sekssidige krystaller, med pyramideformete avslutninger. Krystallene er oftest prismatiske, vanligvis med striper på tvers av lengderetningen. Kvarts er en viktig bestanddel i granitter og granittpegmatitter, kvartsitter og mange sandsteiner. Den forekommer ofte i hydroterminale ganger. Brukne røykkvartskrystaller kan ha knivskarpe kanter som lett kan kutte huden. Den må håndteres med forsiktighet.

Røykkvarts, en brunlig farget varietet av kvarts, kan også være nesten svart (morion). Fargen skyldes  gitterdefekter oppstått i forbindelse med naturlig radioaktiv bestråling eller oppvarming. Røykkvarts kan også lages kunstig ved radioaktiv påvirkning eller oppvarming av fargeløs kvarts. Brukes som smykkesten, til dels under det villedende navnet 'røyktopas'.