Pegmatitt 

Pegmatit, meget grovkornet bergart, vanligvis dannet ved krystallisasjon av vandige restløsninger som blir tilbake ved størkningen av et magma. Opptrer i form av ganger og linser og inneholder mineralindivider med størrelse opp til flere meter. Pegmatitter kan være anriket på en rekke sjeldne grunnstoffer, f.eks. litium, cesium, beryllium, lantanoider, zirkonium, niob, tantal, thorium og uran, dessuten bor, fluor og i enkelte tilfeller fosfor.

Det er to hovedtyper av pegmatitter, granittpegmatitter og nefelinsyenitt-pegmatitter, som foruten forskjeller i hovedmineralogi også skiller seg med hensyn til innholdet av sjeldne bimineraler.

Det er ofte med mineralene alkalifeltspat, plagioklas, kvarts og glimmer. Ofte inneholder pegmatitter også turmalin, topas, beryll og en rekke andre mer sjeldne mineraler. Pegmatitt kommer av gresk pegma som betyr binding, nettverk.