Kvartsitt 

Kvartsitt er en hard metamorf bergart som opprinnelig har vært sandstein.  Sandstein konverteres til kvartsitt gjennom påvirkning av temperatur og trykk, vanligvis relatert til tektonisk kompresjon i forbindelse med fjellkjedefolding. Bergarten forvitrer langsomt i naturen.

Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kvartsitter kan ofte opptre i ulike sjatteringer av rosa og rødt på grunn av varierende innhold av jernoksid (Fe2O3). Andre farger (gul og oransje) kan opptre på grunn av forurensninger fra andre mineraler.

Kvartsitt, en sandstein som ved avsetning av kvarts mellom sandkornene er blitt sammenkittet til en fast, hard bergart. Fargen er hvit, grå eller rødlig. Ved regionalmetamorfose av sandstein kan det dannes kvartsitt av stor renhet, og betegnelsen brukes oftest om en slik metamorf bergart. Glimmer kan opptre lagvis og gir da bergarten en skifrig struktur (kvartsskifer). Kvartsitter er for harde og sprø til i større utstrekning å bli brukt som bygningsstein, men enkelte kvartsskifere kan anvendes som heller (Alta-skifer). Rene kvartsitter brukes industrielt som kvartsråstoff. Kvartsitter forvitrer langsomt og står gjerne frem som kupper eller åsrygger i landskapet.e også.