Fuchsitt

Også kalt Masistein

Fuchsitt, kromholdig (Cr) grønnfarget variant av mineralet muskovitt (se glimmer), funnet enkelte steder i Norge (Masi, Savalen, Ballangen mm). Oppkalt etter den tyske kjemiker J. N. v. Fuchs (1774-1856).