Eklogitt

Som regel har eklogitt en skittengrønn, mørk masse med noen grumsete og rødlige prikker. Da er den ikke lett å kjenne igjen, men røde prikker i noe grønt kan være en huskeregel.                                                              

På Vestlandet, nærmere bestemt på Åheim i Møre og Romsdal, kan du få øye på en stein du ikke vil glemme. Den har grønne og røde prikker med gult rundt, og kalles eklogitt. De fantastiske fargene har gjort denne eklogitten berømt verden over og gjør den veldig lett å kjenne igjen.

En lang historie

Uansett utseende har eklogitt en fantastisk historie. Den blir til langt nede i jordskorpen, så langt ned som det er mulig for en bergart å komme uten å smelte. Det kan bare skje der to jordskorpeplater kolliderer og en av platene blir presset ned til et dyp på 50 000 meter eller mer. Temperaturen er så høy som 700 grader, og presset fra bergartene er enormt. Den opprinnelige bergarten har vært basalt. Basalten og gabbroen blir sakte med sikkert omdannet til eklogitt.

Interessant stein

Eklogitt er veldig interessant for forskere av to årsaker. For det første er den dannet så dypt at den er ekstra tett og tung. Den kan derfra være med og dra jordskorpeplatene ned og dermed forårsake platebevegelser. For det andre er eklogitt den eneste bergarten sammen med kimberlitt som kan fortelle oss noe om hva som foregår mange kilometer under overflaten.

Hva består eklogitt av?

Eklogitt består ofte av røde granater og det mineralet omfasitt. Omfasitt dannes bare på store dyp og ved høy temperatur.