Diopsid

Diopsid er et vanlig silikatmineral som finnes i alle kalsium- og magnesiumrike bergarter. Mineralet inngår i pyroksen-ruppen og består av kalsiummagnesium-silikat CaMg[Si2O6]. Mineralet er hvitt (kalles da malakolitt), lysegrønt, eplegrønt eller gråhvitt. Magnesiumionene (Mg2+) kan erstattes med jern (Fe2+) i alle proporsjoner og kalles da salitt. Om magnesium helt erstattes av jern kalles mineralet hedenbergitt CaFe[Si2O6]. Hedenbergitt er mørkegrønn til svartgrønn. Densiteten til diopsid varierer mellom 3,27 og 3,38 g/cm³ og for hedenbergitt mellom 3,5 og 3,6 g/cm³. Mineralet utmerkes av høy spaltbarhet i krystallens lengderetning, der vinkelen mellom spaltesidene 87° og 93°. Utmerkende er også avsondringen i parallelle plater, nesten vinkelrett mot krystallens lengderetning. Hardheten er 5-6 i Mohs hardhetsskala. Pulverfargen er hvit for diposid og grågrønn for hedenbergitt.
Diopsid, grønnlig pyroksenmineral, krystalliserer monoklint og har kjemisk sammensetning CaMgSi2O6. Forekommer i forskjellige metamorfe bergarter, særlig i hornfels og skarn. En særlig vakker gressgrønn, kromholdig diopsid opptrer i olivinsteiner på Sunnmøre.