Bergkrystall

Bergkrystall er betegnelsen på klare og gjennomsiktige krystaller av kvarts. De er vanlige i hydrothermale ganger, der varmt vann på flere hundre grader med oppløste mineraler har strømmet gjennom sprekker i bergarten og dannet utfellinger av kvarts og andre mineraler. Bergkrystall, en vannklar form av mineralet kvarts. Brukes i optiske instrumenter, til frekvenskontroll i elektronisk utstyr og som smykkesten.

Bergkrystall er en pryd- og smykkestein, men er ganske vanlig i Norge og ikke særlig verdifull. Den ble brukt i steinalderen, men det er vanskelig å fastslå i hvilket omfang.

Den romerske vitenskapsmannen Plinius den eldre trodde bergkrystall var permanent, frosset is. Etter renessansen ble bergkrystall omfattet med større interesse p.g.a sin evne til å splitte lys i spektrum i 60° vinkel. Industriell produksjon av produkter utfra kvarts og bergkrystall har foregått i et par hundre år.