Basalt

på jorden og månen.


Når lavaen renner nedover, blir overflaten avkjølt til en hard skorpe med basalt. Under dette tynne skallet av stein strømmer fortsatt en elv av lava i det vi kaller et vulkanrør. Det er mulig å gå på et slikt vulkanrør, men varmen fra lavaen er så intens at huden tørker ut med en gang. Kaster du en colaboks på lavaen, brenner den på få sekunder. Planter som lavaen renner over, brenner opp. Hvis lavaen renner rundt trær, begynner de å koke innvendig og eksploderer med høye drønn.
Mange former.
Basalt var i utgangspunktet en smelte nede i jordskorpa, og den kom opp til overflaten som lava gjennom vulkaner. Overflaten på lavaen størkner meget raskt og blir som snerk, akkurat som når varm kakao blir nedkjølt i koppen din. Snerken på lavaen beskytter smelten under, slik at den holder seg flytende litt lengre. Dersom smelten under snerken flyter sakte, vil snerken krølle seg, og steinen vil se ut som tau. Men basalt kan se veldig forskjellig ut alt etter hva som skjer. Hvis basaltlavaen renner ut i havet vil smelten størkne med en gang og lage «puter». Når all lavaen størkner på land, vil den krympe sammen og lage sprekker i et bestemt mønster. Ovenfra ser mønsteret ut som sekskantede fliser, fra siden som sekskantede søyler.
Hvordan ble basalt til?
Det er mange flere vulkaner i havene enn på land – heldigvis? Midt ute i havene kan det være tett i tett med undersjøiske vulkaner. Det er fordi jordskorpeplatene beveger seg fra hverandre her, og åpner opp for smelte fra jordas indre og kan komme opp til overflaten. Ut av disse vulkanene velter det lava som størkner veldig raskt og blir til basalt. Det betyr at bunnen av alle hav stort sett består av basalt med et tynt mudderlag over. Men også ved vulkaner på land vil du kunne finne basalt. I Norge er basaltlava rundt Oslo. For 300 millioner år siden buldret store vulkaner her, og jordskjelv ristet bakken. Basalten rant utover skoger som var dekket av store kjerringrokkaktige trær. Den fylte daler fullstendig med glødende masse. Alt levende ble brent opp i utbruddene.
Blir til leire en gang
Basalt er seig og slitesterk og lar seg ikke skure ned så lett. Den står ofte opp i landskapet og lager høyder. Men en gang i framtiden går den i oppløsning og blir til leire.
Månens hav
På månen er det store, mørke områder som kalles hav. Disse havene er for det meste dekket av basalt. Basalten rant ut fra store vulkaner på overflaten i løpet av de tre første milliarder årene av månens historie. Astronauter har samlet bergarter der og tatt med tilbake til jorden.
På Naturhistorisk museum i oslo har de en Basaltbit fra månen.