Info om stein og mineraler

Agat

Alunskifer

Basalt

Bergkrystall

Carraramarmor

Citrin

Diopsid

Dioritt

Eklogitt

Flint

Fuchsitt

Fyllitt

Gneis

Granitt

Hematitt - Blodstein

Hornfels

Jaspis

Kleberstein

Kvarts

Kvartsitt

Larvikitt

Månestein

Obsidian

Onyx

Pegmatitt

Rav

Rhyolitt

Ringerikssandstein

Rombeporfyr

Rosenkvarts

Røykkvarts

Silkespat

Skifer

Solstein

Thulitt

Tigerøye og falkøye

Trondheimitt

Tilbake til forsiden

Kontaktinformasjon.

Oslo stein og mineraler
Cathrine og Johnny Bustenskjold
Tlf: 93 23 22 87 - 90 13 45 97

Mail.
oslo.stein.og.mineraler@getmail.no

Besøksadresse.
Ammerudveien 35 A
0958 Oslo

Kun etter avtale.

På Facebook.
https://www.facebook.com/groups/oslosteinogmineraler/?fref=ts

Org nr: 913 266 641