10 norske trommelslipte steiner i boks kr 65,-  

Boks med 10 norske steiner.

Steiner er beskrevet fra venstre mot høyre.

Bakerste rad.

Thulitt, Leksvik, Norge.
Rombeporfyr, Sande, Norge.
Ryholitt, Eikernvannet, Norge.
Serpentin, Modum, Buskerud, Norge.                                                                                                                                                              Rombeporfyr, Skoppum, Norge.

Fremste rad.

Amfibolitt, Jotunheimen, Norge.
Eklogitt, Fjaler, Norge.
Røykkvarts, Buskerud, Norge.
Rød Ryholitt, Sande, Norge.
Larvikitt, Larvik, Norge.

Produsert og levert av:  Oslo stein og mineraler DA

Tlf: 90 13 45 97 – 93 23 22 87

Mail: oslo.stein.og.mineraler@getmail.no

Nettside: www.oslosteinogmineraler.no

Facebook: Oslo stein og mineraler

Cathrine og Johnny Bustenskjold.